Vang - Champagne

Mùa Đông, mùa của mưa gió và lạnh. Vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cảm nhận rỏ Mùa Đông nhất, trong đó Nam Trung Bộ và Nam Bộ thì ít lạnh hơn nên Mùa Đông đến và đi nhanh hơn. Vậy Mùa Đông chọn rượu gì...
BỘ LỌC
TẤT CẢ (7)
0 Giỏ hàng